Vi kan hjälpa till
med alla slags el,
tele och datainstallationer

Wisel kan både agera som en del i
kedjan vid större byggen, och som
enskild aktör för mindre projekt. Både
mot företag och mot privatpersoner.

Vi agerar gärna bollplank om du vill
ha råd och hjälp att förverkliga ditt
projekt.

Elinstallationer
Vi utför nyinstallationer, vid ombygg-
nader, nybyggnader, servicearbeten
på elanläggningar för privatpersoner,
byggföretag, fastighetsbolag, små-
industri m.fl. 

Belysninginstallationer ute och inne
Vi installerar l.e.d belysningar
inomhus, utomhus, belysningsan-

läggningar för privata bostäder och
kommersiella fastigheter.

Installation av olika slags automatik
Vi installerar, utför och programmerar
fastighetsautomatik för små som
stora fastigheter med bl.a. KNX- 
produkter, styr & regler pumpauto-
matik, avloppspumpar mm.

Vi utför bland annat:
• Elinstallationer & elservice
  (rot arbete)
• Pumpautomatik
• Styr & regler Fastighetsautomatik
• Belysningsstyrningar
• Solcellsteknik / installationer
Wisel gör det enkelt, energismart och professionellt.
snurror