Lång erfarenhet och
stort engagemang

Wisel är en pålitlig samarbetspartner
med lång erfarenhet och stor bransch-
kompetens.

Företaget är sprunget ur ett familje-
ägt företag som funnits i ett 40-tal år
och har ett gediget renomeé. Detta
gör att vi har en bred kunskapsbas
och eftersom intresset är stort för nya
energisnåla trender och produkter
bildades företaget Wisel AB.

Som ett första steg i vår ambiton att
arbeta med nya produkter och tekniker
satsar vi nu på solceller där vi är med
i hela kedjan från start till färdigt ut-
förande när det gäller installationer av

solceller för småhus samt stora
fastigheter i samarbete med andra
företag.

Vi har ett bra samarbete med ett
antal entreprenörer som vi servar
kontinuerligt. På privata sidan är det
lika viktigt att få det att fungera med
alla servicearbeten vilket alltid har
utgjort en del av företagets affärsidé.

Idag består Wisel av två personer -
Urban Widdgård och Eje karlsson.
Vid behov har vi bra resurser i ett
flertal kvalificerade medarbetare som
vi kallar in när så behövs.

Wisel gör det enkelt, energismart och professionellt.