Wisels samarbets-
partners

Nedan finns ett urval av våra samarbetspart-
ners som vi gärna refererar till.

• Kusthem ab (www.kusthem.se)
• Forsströms bygg & entreprenad AB
  (www.forsstromsbygg.se)
• Karl-Ers Bygghantverk AB
• Olofssons Fasadputs & Måleribygg AB
  (www.olofssonsbygg.se)
• Bennys Byggservice i Stenungsund AB
• JP Munk Bygg AB
• Reco El AB (www.recoelab.se )
• Stenungsunds Rörläggeri AB
• Herberts Rör AB

samt ett flertal andra företag.